تماس با ما تماس با ما مشاوره

مشاوره

(+98) 21 88960340

آقای خلیل شهبازیان

:تحصیلات

 تحصیلات تکمیلی در رفتارهاي انسان از آمریکا در سال 1989

 دکتراي حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه در سال 1979

 کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه سوربن فرانسه در سال 1975

کارشناسی حقوق از دانشگاه ملی در سال 1352

:تجارب و سوابق کاری

- از سال 1389 تا کنون: مشاور ارشد حقوقی شرکت طرح و اجراي کاسون

 از 1986 تا کنون: همکاري با موسسه حقوقی mayers آمریکا

از سال 1978 تا 1992 : محقق پانتئون سوربن  (Sorbbone Pantheon)

عضویت:

عضو کانون وکلاي مرکز از 1364 تا کنون

عضو هیئت علمی سازمان انرژي اتمی ایران از سال 1366 تا 1369

تخصص ها و مهارت ها:

تخصص در تنظیم قراردادهاي بین المللیِ شرکتها و سازمانهاي خصوصی و دولتی

 تخصص در حل و فصل اختلافات مالی شرکتهاي چند ملیتی از طریق داوري

متخصص تجزیه و تحلیل و تفسیر قراردادهاي شرکتهاي بین المللی

متخصص در تنظیم قراردادهاي سرمایه گذاري

تخصص در مشاوره حقوقی شرکتهاي کلان سرمایه ایرانی و بین المللی

تخصص در نوشتن لوایح دعاوي بین المللی

 تسلط کامل به زبانهاي فرانسه و انگلیسی

تخصص در حقوق تجارت و بین الملل 

 

آقای خلیل شهبازیان
آقای خلیل شهبازیان

وکیل پایه یک دادگستری

تهران - بلوار کشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - ساختمان 410 - طبقه سوم - واحد 14

تلفن:
(+98) 21 88960340

فکس:
(+98) 21 88960698