تماس با ما تماس با ما مشاوره

مشاوره

(+98) 21 88960340

شیما اسماعیلیان

دارای مدرک مهندسی پتروشیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان 
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه شهید بهشتی

 

شیما اسماعیلیان
شیما اسماعیلیان

کارشناس حقوقی

تهران - بلوار کشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - ساختمان 410 - طبقه سوم - واحد 14

تلفن:
(+98) 21 88960340

فکس:
(+98) 21 88960698