تماس با ما تماس با ما مشاوره

مشاوره

(+98) 21 88960340

حقوق بانکی

حقوق بانکی

حقوق بانکی

در دنیای امروز بانک ها خدمات بسیار وسیعی از جمله تسهیل دریافت و پرداخت، تنظیم و هدایت گردش پول و اعتبار، اعطای وام و انجام خدمات وکالت و وصایت و ...را انجام می دهند.بی شک حضور مشاوران حقوقی موسسه عادل در جهت انعقاد قراردادهای بی نقص و مطمین با بانک ها و همچنین همراهی در این مسیر، امری ضروری است.

تهران - بلوار کشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - ساختمان 410 - طبقه سوم - واحد 14

تلفن:
(+98) 21 88960340

فکس:
(+98) 21 88960698