تماس با ما تماس با ما مشاوره

مشاوره

(+98) 21 88960340

مطالبات پیمانکاران، مقاطعه کاران و...

مطالبات پیمانکاران، مقاطعه کاران و... قراردادهای یک طرفه و تحمیل موارد ناعادلانه در آنها، امنیت کاری پیمانکاران را خدشه دار می کند. از طرف دیگر عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران از مهمترین علل بروز اختلاف مالی بین آنهاست. در این راستا مشاوران و وکلای موسسه عادل می توانند همراه خوبی برای شما باشند.
خدمات مطالبات پیمانکاران، مقاطعه کاران و... در رابطه با این کشور ها انجام می گیرد

تهران - بلوار کشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - ساختمان 410 - طبقه سوم - واحد 14

تلفن:
(+98) 21 88960340

فکس:
(+98) 21 88960698